Miễn phí phụ thu đặt phòng FLC mùa cao điểm năm 2020, bạn không hề nghe nhầm đâu. Đây là chương trình ưu đãi mới nhất mà FLC Hotel&Resort đã kịp thời…

Đọc thêm