Ưu đãi đặt phòng FLC| Voucher nghỉ dưỡng FLC

 Dịch vụ bay thủy phi cơ là trải nghiệm di chuyển và ngắm cảnh từ trên cao, đã được các du khách nước ngoài yêu thích và trải nghiệm nhiều và hiện tại đang thu hút du khách Việt quan tâm trải nghiệm.


Các nơi có dịch vụ bay thủy phi cơ:

Bay thủy phi cơ


Các dịch vụ và điểm đến có thủy phi cơ:

✈️ GÓI NGẮM CẢNH - 𝑩𝒆𝒔𝒕 𝑺𝒆𝒍𝒍𝒆𝒓 ✨

👉 Tuần Châu - Hạ Long - Tuần Châu

Thời lượng bay: 25 phút

Khung giờ bay: 9:00 - 9:25; 9:55 - 10:20; 10:50 - 11:15; 11:45 - 12:10; 12:30 - 12:55; 13:50 - 14:15; 14:50 - 15:15; 15:50 - 16:15; 16:50 - 17:15


>> Tham khảo: Bay thủy phi cơ Hạ Long


👉 Tuần Châu - Hạ Long - Lan Hạ - Tuần Châu 

Thời lượng bay: 35 - 45 phút

Khung giờ bay: Theo yêu cầu

✈️ BAY TRUNG CHUYỂN - CÓ NGẮM CẢNH

👉 Hà Nội - Hạ Long: Nội Bài - Tuần Châu (15p ngắm cảnh)

Thời lượng bay: 60 phút (15p ngắm cảnh)

Khung giờ bay: 9:20 - 10:20; 9:35 - 10:35

👉 Hạ Long - Hà Nội: Tuần Châu - Nội Bài (15p ngắm cảnh)

Thời lượng bay: 60 phút 

Khung giờ bay: 12:30 - 13:30

👉 Tuần Châu - Vịnh Hạ Long - Vịnh Bái Tử Long - Đảo Quan Lạn - Đảo Cô Tô

Thời lượng bay: 35 phút

Khung giờ bay: 9:30 - 10:05; 13:00 - 13:35

👉 Đảo Cô Tô - Đảo Quan Lạn - Vịnh Bái Tử Long - Vịnh Hạ Long - Tuần Châu

Thời lượng bay: 35 phút

Khung giờ bay: 10:40 - 11:15; 14:10 - 14:45

👉 Đà Nẵng - Huế: Sân bay Đà Nẵng – Lăng Cô – Sân bay Phú Bài 

Thời lượng bay: 45 phút

Khung giờ bay: 10:00 - 10:45

👉 Đà Nẵng - Huế: Sân bay Đà Nẵng – Lăng Cô – Phá Tam Giang – Sông Hương – Đại Nội Huế - Sân bay Phú Bài 

Thời lượng bay: 60 phút

Khung giờ bay: 10:00 - 11:00

👉 Huế - Đà Nẵng: Sân bay Phú Bài – Lăng Cô – Bán đảo Sơn Trà – Quảng Nam – Sân bay Đà Nẵng 

Thời lượng bay: 70 phút

Khung giờ bay: 16:00 17:10

👉 Huế Mono: Sân bay Phú Bài - Phá Tam Giang – Sông Hương – Đại Nội Huế - Sân bay Phú Bài 

Thời lượng bay:  45 phút

Khung giờ bay: 10:00 - 10:45

👉 Đà Nẵng Mono: Sân bay Đà Nẵng - Lăng Cô – Bán đảo Sơn Trà – Quảng Nam – Sân bay Đà Nẵng 

Thời lượng bay: 60 phút

Khung giờ bay: 10:00 - 11:00

✈️ BAY TRUNG CHUYỂN - KHÔNG NGẮM CẢNH

👉 Hạ Long - Hà Nội: Tuần Châu - Nội Bài

Thời lượng bay: 45 phút

Khung giờ bay: 16:00 - 16:45

👉 Đà Nẵng – Quảng Bình: Sân bay Đà Nẵng – Sân bay Đồng Hới 

Thời lượng bay: 85 phút

Khung giờ bay: 10:00 - 11:25

👉 Quảng Bình - Đà Nẵng: Sân bay Đồng Hới – Sân bay Đà Nẵng 

Thời lượng bay: 75 phút

Khung giờ bay: 15:00 - 16:15

👉 Huế - Quảng Bình: Sân bay Phú Bài – Sân bay Đồng Hới 

Thời lượng bay: 65 phút

Khung giờ bay: 10:00 - 11:05

👉 Quảng Bình - Huế: Sân bay Đồng Hới – Sân bay Phú Bài 

Thời lượng bay: 60 phút

Khung giờ bay: 15:00 - 16:00

👉 Đà Nẵng - Quy Nhơn: Sân bay Đà Nẵng – Sân bay Phù Cát 

Thời lượng bay: 80 phút

Khung giờ bay: 10:00 - 11:20

👉 Quy Nhơn - Đà Nẵng: Sân bay Phù Cát - Sân bay Đà Nẵng  

Thời lượng bay: 75 phút

Khung giờ bay: 15:00 - 16:15


Liên hệ Công ty du lịch Elite Tour 024 3564 28880941 766 338 để đặt bay thủy phi cơ giá rẻ và tư vấn về dịch vụ bạn nhé!