Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid khiến cho các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng tại các khu nghỉ và lịch trình đi nghỉ của các du khách bị ảnh hưởng. Để đáp ứ…

Đọc thêm