FLC Quy Nhơn có 2 khu là FLC City Hotel Beach trong thành phố và FLC Quy Nhơn resort ở Nhơn Lý. Trong chuyến đi 3 ngày 2 đêm bạn có thể:   + Nếu muốn…

Đọc thêm